Nyheter

Inspektorsfika – 6 november

  • Webmaster

(English version follows below)

GAbakelse
Nu firar vi Gustav Adolfsdagen 6 november med en Inspektorsfika!

  • Vem var kung Gustav II Adolf?
  • Varför firar vi Gustav Adolfsdagen?
  • Vad är en inspektor?

Svaret på dessa frågor får du när vi tar en fika med nationens inspektor Staffan Förhammar. Vi bjuder på en egen variant av Gustav Adolfsbakelsen och samtalar kring ovanstående frågor. Det är gratis och vi träffas på Universitetet efter att undervisningen avslutats på fredag eftermiddag.
Begränsat antal platser (max 15). Anmälan krävs för att vi ska veta hur många som kommer.


När? Fredag 6 november kl. 17.15-19.00

Var? HusEtt, det lilla röda huset bakom A-huset, längs med bilinfarten till Kårallen. Karta finns här.

Vem? Alla studenter och alumner vid Linköpings universitet, oavsett kön eller härkomst. Du behöver ej heller vara medlem.

Kostnad? Helt gratis!

Hur? Anmälan är öppen till fredag 6 november kl 12, i mån av plats. Använd detta web-formulär.

Det finns också ett Facebook-event för Inspektorsfikat.


English version:

GAbakelse

Inspector ”fika” – November 6th

We are celebrating the Gustav Adolf Day on November 6 with an Inspector fika!

  • Who was king Gustav II Adolf?
  • Why do we celebrate the Gustav Adolf Day?
  • What is an inspector?

You’ll get answers to these questions when we grab a ”fika” with the inspector of the nation, Staffan Förhammar. We will serve our own version of the Gustav Adolf pastry, and talk about the questions above. The event is free.
NOTE: the talk will be in Swedish only, so you need to understand Swedish.
The seats are limited to 15. Registration is necessary for us to know the number of guests.


When? Friday November 6 between 17.15 – 19.00

Where? ”HusEtt”, the small red house behind the A building, along the car driveway to Kårallen. Here is a map.

Who? All students and alumni at Linköping university. Membership is not required.

Cost? Completely free!

How? Registration is open until Friday, November 6th, if seats are available. Register by using this web form.

There is also a Facebook event for the Inspector fika.

Comments are closed.