Aktivitet

Älgjakten! 27-29 november

  • Webmaster

(Scroll down for English version)

älghuvud2_transparentÄntligen är det dags för Älgjakten 2015 – Wermlands årsfest i 3 dagar. Nu finns det ingen anledning att tveka, och du får garanterat inte uppleva den här festhelgen någon annanstans!

Älgjakten är inget overallsröj, kravall eller fulsittning. Vi satsar på våra egna traditioner med lite wermländsk touch, och i år är det den 25:e Älgjakten i nationens historia. Så här ser helgen ut:

Fredag 27 november: Nävgrötskväll

Testa nävgröt, en klassisk maträtt från de värmländska skogarna, en fast gröt gjord på rostat havremjöl. Träffa de andra ”jägarna”, smid planer för helgen, och hugg in på nävgröt, fläsk och lingonsylt. En valfri måltidsdryck ingår i priset, mer finns att inköpa.

älgjakt_nävgröt2 Pris: 50 kr
Tid: kl. 19
Klädsel: ledig och informell
Plats: en liten fin ”jaktstuga” i närheten av en skog

Lördag 28 november: Skôj

Skôj är dagsaktiviteten, vår variant av ”jakt” med passande tävlingar, öppen för alla som kommer på kvällens sittning.

Älgjakten2010 Pris: Gratis
Tid: kl. 11 – ca 13
Klädsel: oöm, anpassat efter vädret
Plats: i eller omkring den där skogen

Lördag 28 november: Gasque

Helgens höjdpunkt, vår unika 3-rätters finsittning med lite värmländska inslag. Vi serveras snaps, vin, kaffe och punsch, vi sjunger, blir underhållna och aktiveras som gäster. Du har inte varit på en finsittning förrän du varit på Älgjaktens variant!
OBS: Alla medlemmar i nationen får en liten gåva på Gasquen, så bli gärna medlem i samband med att du betalar för Älgjakten. (20 kr för LiU-studenter, 100 kr för icke-studenter)

Älgjakten2012 Pris: 250 kr inkl. måltidsdryck, 190 kr för alkoholfritt alternativ
Tid: kl. 18.00, fördrink pågår till 18.45
Klädsel: mörk kostym, med eventuella medaljer eller andra akademiska förtjänsttecken
Plats: en större och ännu finare ”jaktstuga” på andra sidan skogen

Söndag 29 november: Sillis

Sillis är en klassisk söndagsbrunch för trötta jägare och hungriga magar. Helgen summeras, vänskapsband befästs, avskedstårar fälls. Sillisen är öppen för alla som var med på lördagens sittning. Vi uppmärksammar förstås att det är 1:a advent denna dag!

älgjakt_sillis Pris: 40 kr
Tid: kl. 11 – ca 14
Klädsel: valfri, beroende på lördagnattens äventyr
Plats: den där mindre ”jaktstugan”

Platser? Tävlingar? Uppvärmning?

Var inte orolig, allting äger rum inne i Linköping. Den som anmäler sig får närmare information om platserna, inkl. adresser :-)
Vissa tävlingsmoment ingår i Älgjakten, och den som vill kan börja uppladdningen redan på tisdag 24 november med vår Älg och spel-kväll. Vinnarna av tävlingen offentliggörs under lördagens sittning!
Man kan självklart välja att bara komma på Gasquen om man inte har tid att deltaga i allt annat kul vi arrangerar.

 

Anmälan

Anmälan till Älgjakten är nu stängd. Välkommen till våra kommande evenemang istället!

Hjärtligt välkommen – nu kör vi!

Klicka här för mer om våra evenemang i november 2015


English version:

Älgjakten (The Moose Hunt) – November 27-29

älghuvud2_transparentFinally it’s time for Älgjakten 2015 – Wermlands Nation’s annual 3-day party. There’s no reason to hesitate, REGISTRATION IS OPEN and we guarantee that you won’t experience this party weekend anywhere else!

Älgjakten (The Moose Hunt) is not like a ”kravall” or ”fulsittning” at LiU. We go for our own traditions with a slight wermlandish touch, and this year happens to be the 25th Älgjakten party in the history of the nation! This is what the weekend looks like:

Friday November 27: ”Nävgröt” Evening

Try out nävgröt, an classic dish from the forests of Värmland; a firm porridge made from roasted oatmeal. Meet the other ”hunters”, make plans for the weekend, and eat ”nävgröt”, bacon and lingonberry jam. One drink of your choice is included in the price; more can be purchased.

älgjakt_nävgröt2 Price: SEK 50
Time: at 19 (7 p.m.)
Dress code: casual and informal
Location: a nice little ”hunting-lodge” close to a forest

Saturday November 28: ”Skôj” (Fun)

”Skôj” is a daytime activity, our version of a ”hunt” with fitting competitions, open for everyone that will attend the dinner party in the evening.

Älgjakten2010 Price: For free
Time: at 11 a.m. to around 13 (1 p.m.)
Dress code: clothes suitable for outdoor activities
Location: in or around that forest

Saturday November 28: Dinner Party (”Gasque”)

The highlight of the weekend, our unique 3-course Dinner Party with some ”wermlandish” touches. We serve schnaps, wine, coffee and Swedish punsch. There’s singing, entertainment, and involvement of the guests. You haven’t been to a student Dinner Party until you have experienced the Älgjakten version!
NOTE: All members in the nation will receive a small gift at the Dinner Party, so please consider becoming a member when you pay for the Moose Hunt. (SEK 20 for LiU students, SEK 100 for non-students)

Älgjakten2012 Price: SEK 250 including drinks, SEK 190 for alcohol-free alternative
Time: at 18:00, predrink lasts until 18:45
Dress code: dark suit, with possible medals or other academic badges of merit (optional)
Location: a bigger ”hunting-lodge” on the other side of the forest

Sunday November 29: Brunch (”Sillis”)

”Sillis” is a classic student brunch for tired hunters and empty stomachs. The weekend is summarized, bonds of friendship are tied, tears of farewell are shed. The Brunch is open for everyone that attended the Saturday dinner party. Of course we pay attention to this being the Advent Sunday!

älgjakt_sillis Price: SEK 40
Time: at 11 a.m. to around 14 (2 p.m.)
Dress code: not specified, whatever suits you depending on the adventures last night
Location: the smaller ”hunting-lodge”

Locations? Competitions? Warm-up?

Don’t worry, all events take place within Linköping. Those who register will receive further information and directions regarding the locations :-)
Some elements of competition is part of Älgjakten, and those who wish can start warming up already on Tuesday November 24 with our Moose and Games event. The winners of the competition are announced during the Saturday dinner party!
Of course, you can choose to join only the Dinner Party if you don’t have the time to attend all the other events.

 

Registration

Registration for Älgjakten is now closed. You’re welcome to attend our upcoming events instead!

You’re most welcome – let’s party!

Click here for more info on our events during November 2015

Comments are closed.