Aktivitet

Älg & Spel – 24 november

  • Webmaster

(Scroll down for English version)

älgochspel3

ÄLGA in på vår spelkväll och ladda upp inför HÄLGEN!

Nu kör vi vår sista spelkväll i november, den här gången med temat ÄLG. Kom och ladda upp inför Älgjakten med oss på tisdag 24 november! Självfallet är du välkommen även om du inte ska gå på Älgjakten.

Plats: Vallavägen 4, bottenvåningen, vid ingången på innergården, i studentbostadsområdet Irrblosset (karta finns här).
Tid: Vi börjar kl. 19 och det går bra att droppa in när det passar dig. Vi avslutar senast vid 22-tiden.

Vi kommer att ha olika slags sällskapsspel och en älgig kortlek, samt erbjuda dryck och tilltugg passande för en vistelse i älgskogen (ej att förväxla med älskogen). Alkoholfri dryck bjuder vi på, men vi har också starkare drycker till försäljning. Det går bra att ta med egna spel som man tycker är roliga.

Ingen anmälan krävs, det är bara att dyka upp!

Senaste nytt postas i Facebook-eventet för spelkvällen.

Bland annat kommer följande spel att finnas:

Klicka här för mer info om vår årsfest Älgjakten 27-29 november


spelbild
English version:

Moose & Games – November 24

Are you a MAN or a MOOSE? Find out at the Moose & Games event at Wermlands Nation!

Now it’s time for the last Game Night in November, this time with MOOSE as the theme. Come and prepare for the Moose Hunt with us on Tuesday November 24! Of course you’re welcome to join even if you’re not going to the Moose Hunt event.

Place: Vallavägen 4, ground floor, by the entrance from the yard, in the student area ”Irrblosset” (here’s a map).
Time: We start at 19 and you can come whenever it suits you. We will end by 22 at the latest.

We will have different kinds of board games, a moosy deck of cards, and we will offer drinks and snacks suited for a stay in the ”hunting woods”. Non-alcoholic drinks will be free, but we also have stronger drinks for sale. You may also bring your own games if you wish.

No registration is required, you simply have to show up!

The latest news will be posted in the Facebook event for the Game Night.

Click here for more info on our annual party The Moose Hunt on November 27-29

Comments are closed.