Aktivitet

Extra Landskap onsdag 11 oktober

  • Webmaster

Wermlandslogo_qaOnsdag 11 oktober är det ett extrainsatt Landskap (årsmöte) då vi fattar avgörande beslut om nationens framtid. Det här är din möjlighet att påverka nationen och träffa oss som håller i rodret!

Alla medlemmar i nationen får en kallelse via epost. Även du som ännu inte är medlem kan vara med, om du passar på att bli medlem på plats innan Landskapet börjar.

  • Tid: Onsdag 11 oktober kl. 19:00
  • Plats: Ättestupan (Rydsvägen 252, 3 tr), ring 0761-400 897 om porten är låst
  • Ingen föranmälan behövs

Landskapet kommer att behandla två frågor: redovisning och revision av första halvåret 2017, samt alternativ för nationens fortsättning. Inga andra frågor kan tas upp på detta möte.
Verksamhetsberättelse för första halvåret finns på sidan Dokument.

Inför Landskapet finns det två huvudalternativ för nationens fortsättning:

  1. Vi väljer en ordinarie styrelse (minst 3 personer). Det finns ett antal studenter som visat intresse, så detta är vad vi hoppas blir fallet.
  2. Vi fattar ett andra och definitivt beslut om upplösning av nationen. Ett första sådant beslut togs i våras, då ingen ordinarie styrelse kunde väljas. Naturligtvis vill vi undvika detta!

Om det finns andra förslag på hur vi ska fortsätta (i den händelse vi inte kan välja en ordinarie styrelse), så måste de skickas in skriftligt till nuvarande styrelse innan Landskapet. Vi vill undvika muntliga och oförberedda förslag under mötets gång!

Exempel på sådana förslag som går att skicka in:

  • Förslag på ny styrelse med exempelvis alumner/seniorer som inte bedriver någon aktiv verksamhet för studenter. Ett sådant förslag måste innehålla namn på minst 3 personer, samt en plan för verksamhet, marknadsföring eller hur nationens tillgångar ska användas.
  • Göra föreningen ”vilande” utan någon vald styrelse. En sådan lösning finns inte beskriven någonstans. Ett sådant förslag måste därför förklara hur detta ska gå till i praktiken. Saker som bör beaktas och klargöras: kontaktperson, bankkonto, tillgångar, förråd, inventarier, hemsida, medlemmar, årsmöten, med mera.

Comments are closed.