Nyheter

Nystart för Wermlands Nation!

  • Webmaster

ylandevarg_litenDen 11 oktober hade Wermlands Nation ett extrainsatt Landskap (årsmöte). Resultatet blev att nationen fortsätter med en ny styrelse bestående av några aktiva LiU-studenter. Detta innebär en nystart för nationen under detta läsår!

UPPDATERING 13 MAJ 2018: Nystarten har tyvärr kommit av sig. Mer info finns på sidan om vårt Landskap (årsmöte) söndag 27 maj.

Inför Landskapet var läget osäkert i nationen, och det fanns t.o.m. risk för nedläggning. Men tack vare lite marknadsföring till nya studenter så lyckades vi hitta ett nytt gäng som var intresserade av att nationen skulle överleva. På Landskapet ersattes den tillfälliga styrelse som suttit sedan i våras med en ordinarie styrelse som nu sitter resten av läsåret 2017/18.

Styrelsen består nu av följande personer:
Nick Borg, 1:e Qurator (ordförande)
Christian Hagenvik, 2:e Qurator (sekreterare)
Teo Södergren, Qurator Economicum (kassör)
Thomas Michanek, ledamot (avgången 1Q)
Anders Molander, ledamot (avgången kassör)

Dessutom finns 3 vakanta platser, som styrelsen har rätt att själva tillsätta. Därför finns chansen för andra LiU-studenter som vill vara med och forma nationens framtid att gå med som ledamöter i styrelsen!

Den nya styrelsen har fått fria händer att utforma verksamheten efter sina egna idéer, utan krav på att bibehålla gamla traditioner. Antalet aktiviteter kommer att vara begränsade innan man hunnit bli ”varma i kläderna”. Det finns också en uttalad tanke att nationen ska erbjuda mindre, unika och mysigare evenemang i studentlivet jämfört med t.ex. de stora fester som utmärker sektionernas verksamhet. Specialintressen kommer att få en chans att blomstra i nationen.
Samtidigt ska vi behålla utbytet med våra vännationer, och ambitionen är att framtida sittningar kommer att hålla samma höga klass som tidigare.

Se det här som en nystart för nationen, då vi åter ska bli en aktiv spelare i Linköpings studentliv. Vill du vara med och forma nationen, hör av dig till styrelsen! (se kontaktsidan för mer info)
vargenylarigen900x300

Comments are closed.