Aktivitet

Kallelse till landskap

  • styrelsen

(English version below)

Årets landskap (årsmöte) för Wermlands Nation äger rum 24 maj, och här kommer en kallelse! Där kommer vi bland annat att välja en styrelse för nästa läsår, och diskutera framtida verksamhet. Vi ser gärna att så många som möjligt som är intresserade av att påverka nationens framtid kommer! Handlingar med mera kommer ut senare, men en preliminär dagordning finns här.

I samband med mötet har vi också samkväm med dryck. Då kan man bl.a. lösa medlemskap i nationen.

För att kunna rösta på landskapet måste du vara medlem i nationen. Alla som fått kallelsen via epost är medlemmar. För de studenter som deltagit på Jubileumsloungen eller Jubileumshelgen så ingick ett medlemskap för terminen i priset.


När? Söndag 24:e maj, kl. 17:00

Var? Ättestupan i Ryd. Den ligger på översta våningen på Rydsvägen 252.

Vem? Alla medlemmar i nationen (studentmedlemmar, seniormedlemmar och hedersmedlemmar).

Hur? Ingen anmälan krävs, det är bara att dyka upp!
640px-3D_Judges_Gavel

Invitation to Landskap – Information in English

This year’s Landskap (annual meeting) for Wermlands Nation will be held on May 24, and here’s the invitation! We will among other things elect a board for the next academic year, and discuss future activities. We really like to see as many people as possible attending, who are interested in influencing the future of the nation! Meeting proceedings and documents will follow later, but a preliminary agenda (in Swedish only) can be found here.

NOTE: Proceedings and discussions at the meeting will be in Swedish only.

At the time of the meeting, we will also offer a gathering with drinks. Then you can also become a member of the nation.

To be able to vote at the meeting you need to be a member of the nation. All those who have received the meeting invitation by email are members. For the students who participated in the Jubilee Lounge or the Jubilee weekend, a membership for this semester was included in the price.


When? Sunday May 24, at 17:00

Where? ”Ättestupan” in Ryd, located on the top floor of Rydsvägen 252.

Who? All members of the nation (student members, senior members, och honorary members).

How? No registration is necessary, you can simply show up!

Comments are closed.