Aktivitet

Yoga 23 maj

  • Webmaster

(English version below)

Vår Djungelyoga den 7 mars var populär, så därför kör vi ytterligare ett tillfälle!

Vår yogainstruktör Komal från Indien håller i ett nytt yoga-pass lördag 23 maj. Du behöver inga förkunskaper eller vara vältränad, endast bekväma kläder och ett öppet sinne. Liksom förra gången är evenemanget helt gratis!

Platserna är begränsade, så anmälan krävs i förväg enligt nedan.


När? Lördag 23 maj, kl. 14.30-16.

Var? Vallavägen 10, sporthallen i Irrblosset (studentbostadsområdet i Valla). Om vädret tillåter är det möjligt att vi flyttar oss utomhus.

Vem? Alla studenter vid Linköpings Universitet, oavsett kön eller härkomst. Du behöver ej heller vara medlem.

Hur? Anmäl dig senast fredag 22 maj via det här web-formuläret.
Kom till yogan ombytt i bekväma kläder, det finns inte möjlighet att byta om på plats. För vissa rörelser är det bra med ett mjukt underlag. Det finns bara ett fåtal mattor, så om du själv kan ta med dig ett liggunderlag, en mjuk badrumsmatta el.dyl. (halkfri) så är det bra. Vi återkommer om detta via epost efter anmälningstidens slut.

NYHET! Om du stannar kvar på nationens grillfest efter yogan så finns det en bastu bokad kl. 18, där man kan duscha. Ta i så fall med handduk med mera, plus eventuellt ombyte. Mer information finns på vår sida om Sommarhelgen.

yoga_wn

Yoga session – information in English

Our Jungle Yoga on March 7 was popular, so we will now offer yet another opportunity!

Our yoga instructor Komal from India will lead a new yoga session on Saturday May 23. No yoga experience is required, only comfortable clothes and an open mind. The event is completely free of charge!

The seats are limited, so registration is required according to below.


When? Saturday May 23, between 14.30 and 16.

Where? Vallavägen 10, the sport hall at Irrblosset (the student residential area in Valla). If the weather permits we may move the session outdoors.

Who? All students at Linköping University. You do not need to be a member of the nation.

How? Register by Friday May 22 at the latest using this web form.
Come to the yoga dressed in comfortable clothes, there are no facilities to change clothes. For some of the movements you need something soft to sit on. There are just a few mats, so we would ask you to bring a non-slippery pad, mat, bathroom rug or similar. We will come back to this in an email after the registration period.

NEWS! If you stay for the nation’s BBQ party after the yoga, there’s a sauna available from 18 o’clock, where you can shower. In that case, bring a towel etc., and possibly a change of clothes. More information can be found on our page for the Summer Weekend.

Comments are closed.