Älgjakten – Nationens årsfest

(Scroll down for English version)

Älgjakten är Wermlands Nations årliga, fantastiskt trevliga, lite lagom värmländska, och utan tvekan höstens mysigaste evenemang!

Vårt största evenemang under läsåret är årsfesten Älgjakten, som äger rum i oktober/november varje år. Det är normalt en 3-dagarsfest, fredag-söndag, med lördagkvällens finsittning som höjdpunkt. Älgjakten har arrangerats sedan 1991, så det är en lång tradition i Wermlands Nation!

Älgjakten handlar inte så mycket om att jaga älg, utan att ha kul och festa med lite värmländska inslag, plus att vi upprätthåller traditioner typiska för det nordiska nationslivet. Vi får ofta besök av våra vännationer i Norden, så här kan du träffa på engagerade studenter från andra universitet.

Tyvärr har Älgjakten inte gått att genomföra de två senaste åren, men istället erbjuder vi hösten 2016 middagen ”Skogens Konung”.


Klicka här för att se introfilmen inför Älgjakten 2011 som visar hur älgen jagas!


Så här brukar en typisk ”älgjakt” gå till på Wermlands Nation:

älgjakt_nävgröt

Fredag kväll:

Jaktdeltagarna träffas för att värma upp och smida planer för helgens aktiviteter. Detta görs över en portion nävgröt, en gammal klassisk maträtt från de värmländska skogarna. Det är en fast gröt gjord på skrädmjöl, som äts med fläsk och lingonsylt (och sköljs ner med lämpliga mängder öl el.dyl). Vill man får man gärna vara med under tillagningen för att lära sig något nytt! (Mer info om nävgröt)
 
Under kvällen välkomnar vi också gästerna från våra vännationer. Det kanske delas upp i ”jaktlag” inför lördagen eller så anordnas en tävling av något slag. Den som kommer får se!

Älgjakten2010

Lördag, på dagen:

Inför kvällens sittning anordnas en ”jakt” av något slag, på hemlig plats (utomhus om vädret tillåter). Lekar eller tävlingar i lag genomförs, kanske involverande ”vapen” och ”älgar”, vem vet? Vinnarna presenteras under kvällens sittning.

Älgjakten2012
älgjakt_medalj

Lördag kväll:

Helgens höjdpunkt, vår unika Gasque eller finsittning med lite värmländska inslag. Detta är en klassisk 3-rätters sittning, där vi serverar snaps, öl, vin, kaffe och punsch (och alkoholfria alternativ förstås). En toastmaster håller i sånger, tal, underhållning och presentation av jaktens vinnare. Vi sjunger värmländska snapsvisor och avslutar alltid med Värmlandsvisan, stående vid borden.
 
Klädkoden är mörk kostym, med medaljer eller andra akademiska förtjänsttecken. Wermlands Nation har egna nationsband, pins, tygmärken och medaljer som kan bäras, inhandlas eller ibland fås som gåva under Älgjakten.

älgjakt_sillis

Söndag lunch:

Älgjakten avslutas med en Sillis, en klassisk söndagsbrunch för trötta jägare och hungriga magar. Helgen summeras, vänskapsband knyts, avskedstårar fälls…
”Sillis” står för sillfrukost, ett välkänt begrepp i nationskretsar, där det serveras sill och potatis, men också annan frukost- och brunchmat så att alla kan bli mätta och glada!

Disclaimer: undantag och alternativ till ovan nämnda program kan förekomma vid enskilda Älgjakter :-)

Fotoalbum
Älgjakten 2013
Älgjakten2013
Fotoalbum
Älgjakten 2012
Älgjakten2012
Fotoalbum
Älgjakten 2011
Älgjakten2011
Fotoalbum
Älgjakten 2010
Älgjakten2010

Välkommen till Älgjakten, en wermländsk upplevelse!


English version:

Älgjakten – Our annual big party

Älgjakten (The Moosehunt) is Wermlands Nation’s annual, amazingly nice, slightly ”wermlandish”, and without doubt the cosiest event of the autumn!

Our biggest event of the year is the annual party Älgjakten, which takes place in October or November each year. It’s usually a 3-day party, Friday to Sunday, with the highlight being the Saturday evening Dinner. ”Älgjakten” has been organized since 1991, so it’s a long tradition in Wermlands Nation!

”Älgjakten” is not so much about hunting moose, but to have fun and party with some ”wermlandish” touches. We also maintain traditions typical for the Nordic student life. We are often visited by our Nordic friend nations, so this is a chance to meet active students from other universities.


Click here to watch the introduction movie clip ahead of Älgjakten 2011, showing how the moose is hunted!


This is what a typical ”moose hunt” looks like at Wermlands Nation:

älgjakt_nävgröt

Friday evening:

The participants of the hunt meet up to plan and prepare for the events of the weekend. This is done over a plate of ”nävgröt”, an old classic dish from the deep forests of Värmland. It’s a firm or compact kind of porridge made from roasted oatmeal, served with bacon and lingonberry jam (and generous amounts of beer).
 
During the evening we also welcome the guests from our friend nations. We might divide people into ”hunting teams” for Saturday, or a competition of some sort might be organized. You’ll find out if you join us!

Älgjakten2010

Saturday daytime:

Ahead of the evening’s Dinner party, a ”hunt” of some sort is organized, at a secret location (outdoors if the weather permits). Games or competitions follow, perhaps involving ”weapons” and ”mooses”, who knows? The winners are announced during the Dinner party.

Älgjakten2012
älgjakt_medalj

Saturday evening:

The highlight of the weekend, our unique Gasque or formal Dinner party with some ”wermlandish” touches. This is a classic 3-course dinner, where we serve schnaps, beer, wine, coffee and Swedish punsch (and non-alcoholic alternatives, of course). A toastmaster is in charge of singing, speaches, entertainment and the announcement of the winners of the hunt. We sing schnaps songs from Värmland, and finish off with ”Värmlandsvisan”, standing by the tables.
 
The dress code is dark suit, with medals or other academic badges of merit. Wermlands Nation have our own ribbons, pins, patches and medals, that can be worn, purchased or sometimes handed out as gifts during Älgjakten.

älgjakt_sillis

Sunday lunchtime:

The Moosehunt is concluded by a Sillis, a classic student brunch for tired hunters and empty stomachs. The weekend is summarized, bonds of friendship are tied, tears of farewell are shed…
”Sillis” is short for ”sillfrukost” (herring breakfast), a well-known concept within nations, where we serve herring and potatoes, but also other breakfast and brunch food, to make sure everyone is happy and satisfied!

Disclaimer: exceptions and alternatives to the aforementioned program may occur at some Moosehunts :-)

Photo album
Älgjakten 2013
Älgjakten2013
Photo album
Älgjakten 2012
Älgjakten2012
Photo album
Älgjakten 2011
Älgjakten2011
Photo album
Älgjakten 2010
Älgjakten2010

Welcome to Älgjakten, a wermlandish experience!