Bli matros på Wermlands-skutan!

segelfartyg_W  besättning
Wermlands-skutan ska snart påbörja sin seglats för läsåret 2018/19, och vi söker nu fler matroser till vårt stolta skepp som har 33 år i lasten. Alla intresserade är välkomna ombord för kryssningen mot Nationslivet!

”Nationslivet” är det där lite annorlunda studentlivet som Wermlands kan erbjuda:
Mindre och unika evenemang, som vänder sig till studenter från alla slags utbildningar.
Riktiga finsittningar, med snaps till förrätt, punsch till kaffet, stil och underhållning.
Lite värmländska inslag, t.ex. sjunger vi våra egna dryckesvisor och reciterar Fröding.
Utbyte med våra vännationer i Norden, där du ofta kan gå på bal i vackra salonger.

Vår skuta framförs av en kapten, en styrman och en som vaktar skattkistan, men det finns också plats för några matroser i besättningen.
Eller för att skippa seglartugget, nationen leds av en styrelse med ”kuratorer” som också behöver några övriga ledamöter för att kunna utveckla nationen.

  De viktigaste posterna i styrelsen är kuratorerna: Förste qurator (1Q, ordförande), Andre qurator (2Q, sekreterare) och Qurator economicum (kassör). Därutöver kan styrelsen bestå av ett antal övriga ledamöter med olika ansvarsområden, som t.ex. festchef eller infochef.
  Under läsåret 2018/19 behöver vi få tillskott av några övriga ledamöter. Som övrig ledamot (”matros”) har du möjlighet att lära dig arbeta i en styrelse, och vara med att förnya nationen och genomföra egna idéer! Du behöver inte ha något särskilt ansvarsområde om du inte vill.
  En ny styrelse ska väljas på vårt Landskap (årsmöte) i november 2018. Fram tills dess kan du välja att prova på att hjälpa till för att se om du vill bli en del av besättningen på Wermlands-skutan! Om du vill engagera dig i nationen eller har frågor, skicka epost till 1Q Anna Trinkune.
Fördelarna med att engagera sig i en mindre förening som Wermlands är:
Du har stora möjligheter att påverka verksamheten och förverkliga idéer.
Vi har traditioner som gärna får behållas, men det finns inga krav på att styrelsen ska anordna några betungande evenemang. Här kan du se vad vi brukar ha för aktiviteter.
Som engagerad får du förtur till platserna på våra vännationers evenemang i Norden! Här kan du läsa mer om resorna till vännationerna.


Wermlands Nation i ett nötskal:
Wermlands4rutor3