Bli matros på Wermlands-skutan!

segelfartyg_W  besättning
Wermlands-skutan avslutar nu sin seglats för läsåret 2017/18, och vi söker nu en ny besättning på vårt stolta skepp som har 33 år i lasten. Alla intresserade är välkomna ombord för kryssningen mot Nationslivet!

”Nationslivet” är det där lite annorlunda studentlivet som Wermlands kan erbjuda:
Mindre och unika evenemang, som vänder sig till studenter från alla slags utbildningar.
Riktiga finsittningar, med snaps till förrätt, punsch till kaffet, stil och underhållning.
Lite värmländska inslag, t.ex. sjunger vi våra egna dryckesvisor och reciterar Fröding.
Utbyte med våra vännationer i Norden, där du ofta kan gå på bal i vackra salonger.

Vår skuta ska framföras av en kapten, en styrman och en som vaktar skattkistan, men det finns också plats för några matroser i besättningen.
Eller för att skippa seglartugget, nationen leds av en styrelse med ”kuratorer” som också behöver några ledamöter för att kunna utveckla nationen.

  De viktigaste posterna i styrelsen är kuratorerna: Förste qurator (1Q, ordförande), Andre qurator (2Q, sekreterare) och Qurator economicum (kassör). Därutöver kan styrelsen bestå av ett antal övriga ledamöter med olika ansvarsområden, som t.ex. festchef eller infochef.
  För läsåret 2018/19 behöver vi tillsätta alla kurators-posterna och gärna några övriga ledamöter. Som övrig ledamot (”matros”) har du möjlighet att lära dig arbeta i en styrelse, och vara med att förnya nationen och genomföra egna idéer! Du behöver inte ha något särskilt ansvarsområde om du inte vill.
Vill du veta mer om vad det innebär att bli aktiv, kom till Ättestupan (Rydsvägen 252) torsdag 24 maj kl. 20! (se detta Facebook-event)
  Hela styrelsen för 2018/19 ska väljas på vårt Landskap (årsmöte) söndag 27 maj. Läs mer om Landskapet här!
Fördelarna med att engagera sig i en mindre förening som Wermlands är:
Du har stora möjligheter att påverka verksamheten och förverkliga idéer.
Vi har traditioner som gärna får behållas, men det finns inga krav på att styrelsen ska anordna några betungande evenemang. Här kan du se vad vi brukar ha för aktiviteter.
Som engagerad får du förtur till platserna på våra vännationers evenemang i Norden! Här kan du läsa mer om resorna till vännationerna.
  Om du vill engagera dig i nationen eller har frågor, skicka epost till 1Q Nick Borg eller kom till Ättestupan (Rydsvägen 252) torsdag 24 maj kl. 20.

Wermlands Nation i ett nötskal:
Wermlands4rutor3