Bli kapten på Wermlands-skutan!

segelfartyg_W  besättning
Wermlands-skutan ligger nu i hamn efter förra läsåret. För att det ska bli ännu en seglats under hösten 2017 behöver vi en ny kapten och besättning för vårt stolta skepp som har 32 år i lasten. Alla intresserade är välkomna ombord för seglatsen mot Nationslivet!

”Nationslivet” är det där lite annorlunda studentlivet som Wermlands kan erbjuda:
Mindre och unika evenemang, som vänder sig till studenter från alla slags utbildningar.
Riktiga finsittningar, med snaps till förrätt, punsch till kaffet, stil och underhållning.
Lite värmländska inslag, t.ex. sjunger vi våra egna dryckesvisor och reciterar Fröding.
Utbyte med våra vännationer i Norden, där du ofta kan gå på bal i vackra salonger.

Vår skuta ska framföras av en kapten, en styrman och en som vaktar skattkistan. Det finns också plats för några matroser i besättningen.
Eller för att skippa seglartugget, nationen leds just nu av en tillfällig styrelse, som senast i oktober 2017 måste ersättas av en ny styrelse för läsåret 2017/18.

  De nödvändiga posterna i styrelsen är kuratorerna: Förste qurator (1Q, ordförande), Andre qurator (2Q, sekreterare) och Qurator economicum (kassör). Därutöver kan styrelsen bestå av ett antal övriga ledamöter med olika ansvarsområden, t.ex. festchef eller infochef.
  För närvarande finns inga kandidater till ny styrelse, vilket innebär att alla har chansen att bli KAPTEN (1Q) och ta över skutan! Vi behöver helt enkelt ett gäng friska krafter som vill driva nationen vidare. Till stöd och hjälp finns några ”gamlingar” som kan berätta hur nationen fungerar!
  Hela styrelsen väljs på nationens Landskap (årsmöte). Eftersom ingen ny styrelse kunde väljas på det ordinarie Landskapet 22 maj 2017, så kommer ett extra Landskap att hållas under hösten. Hittar vi ingen ny styrelse tills dess så kanske nationen måste upplösas och skutan riskerar då att bli kaffeved… Det vore väl ändå bra onödigt???
Fördelarna med att engagera sig i en mindre förening som Wermlands är:
Du har stora möjligheter att påverka verksamheten och förverkliga idéer.
Vi har traditioner som gärna får behållas, men det finns inga krav på att styrelsen ska anordna några betungande evenemang. Här kan du se vad vi brukar ha för aktiviteter.
Som engagerad får du förtur till platserna på våra vännationers evenemang i Norden! Här kan du läsa mer om resorna till vännationerna.

OBS! Om du ställer upp i styrelsen för läsåret 2017/18 så kan du få åka till en vännation redan i början av hösten 2017!

  Om du vill engagera dig i nationen, skicka epost till 1Q Thomas Michanek. Om du har frågor kan du också gå med i vår Facebook-grupp där man kan prata med oss och andra wermlänningar.

Wermlands Nation i ett nötskal:
Wermlands4rutor3