Prylar och insignia

prylar
Nationen har ett antal ”prylar” till försäljning som du kan använda för att stolt visa vår förening eller om du ska representera. Bilden ovan visar nationsbandet (längst upp), tygmärken, slipsnål och pin, medalj för Älgjakten, medalj för 30-årsjubiléet, och sångboken. Se nedan för mer info om prylarna.
Vi säljer prylarna på våra aktiviteter och om vi gör marknadsföring på campus. Du kan också kontakta oss via epost för att bestämma en tid och plats då vi kan träffas och göra affärer :-)

Längre ner visas nationens insignia.

 PRYL PRIS BESKRIVNING
 Tygmärke
patch
20 kr För overallen eller väskan, diameter 9 cm.
 Pin
pin
20 kr För kavajslaget, bröstfickan eller festblåsan, diameter 13 mm, med stift och stöd på baksidan.
 Slipsnål
slips
40 kr Klämma för slipsen, längd 55 mm, bredd 6 mm, diameter på logon 13 mm (samma som pin).
 Sångbok
songbook3
80 kr Att ta med på Wermlands-festen. Mått 135×102 mm, häftad, 178 sidor, 131 sånger. Femte upplagan från 2005. Innehåller förutom sedvanliga studentsånger även Värmlandsvisan, värmländska dryckesvisor, vännationssånger, årstidsvisor m.m.
 Nationsband
nationsband
1 kr/cm Bärs till högtidsdräkt (snett över bröstet på fracken, som rosett på balklänning). Nationsbandets färger är, uppifrån och ned, grönt (för skogen), gult (för solen), blått (för vattnet). Bredd 35 mm, köpes i önskad längd (normalt ca 30 cm).
 Medalj för Älgjakten
medal_elk
20 kr För festklädseln på vår årsfest Älgjakten, diameter 40 mm. Bild på älghuvud på framsidan, text på baksidan: ”Älgjakten, Wermlands Nation i Linköping”.
 Medalj för 30-årsjubiléet
medal_30
20 kr Minnesmedalj för vårt 30-årsjubileum 2015, diameter 40 mm. Text på framsidan: ”Wermlands Nation Linköping – 30-års Jubileum – 1985-2015″. Bilden visar ”30”, där nollan är i form av en skogsstjärna (Värmlands landskapsblomma).

Insignia

Insignia är medaljer och andra emblem som är bevis på ett ämbete eller utmärkelse. Dessa bärs vid högtidliga tillfällen, särskilt till högtidsdräkt. Inom Wermlands Nation har vi följande insignia. Dessa är alltså inte till försäljning!

 INSIGNIA BESKRIVNING
 Kuratorsmedaljer
kuratorsmedaljer
 
Dessa bärs av nationens tre kuratorer och finns i tre valörer: guld för 1:e Qurator, silver för 2:e Qurator och brons för Qurator Economicum. Medaljerna är jubileumsmedaljer från Karlstads 400-årsjubileum 1984, och är en gåva från hedersmedlem Erik Elinder.
 Inspektorsmedalj
inspektorsmedalj
 
Bärs av nationens inspektor. Inspektorn fungerar som nationens kontaktperson gentemot universitetet, och bidrar till kontinuitet i verksamheten. Nationen har haft 4 inspektorer genom åren och deras namn är ingraverade på medaljens baksida:
– Nils Hultgren (1990-1995)
– Jan-Eric Sundgren (1995-1998)
– Monica Wennås (2000-2008)
– Staffan Förhammar (2012- )
 Hedersmedalj
hedersmedalj
 
Ges ut till nationens hedersmedlemmar. Dessa är:
– Lars Häger, nationens grundare
– Erik Elinder, grundare av ”Renhornskretsen”
– Nils Hultgren, nationens förste inspektor
– Jan-Eric Sundgren, nationens andre inspektor
– Ingemar Eliasson, f.d. Landshövding i Värmland
– Eva Eriksson, f.d. Landshövding i Värmland
– Thomas Michanek
 Förtjänstmedalj
fortjanstmedalj
 
Ges ut till nationsmedlemmar eller andra som gjort förtjänstfulla insatser för nationen. Framsidan visar vargen i nationens logo.