Bli medlem i Wermlands!

Att vara medlem i nationen innebär att man får information och inbjudningar, vissa rabatter och andra förmåner, och att man stödjer nationen lite ekonomiskt. Det innebär inget arbete eller åtagande från din sida.

För att bli ny medlem, fyll i vårt anmälningsformulär. Då får du våra info-utskick via epost. Under vårterminen 2018 har vi gratis medlemskap, så du behöver inte betala någon avgift!
(Gamla medlemmar som bara vill förnya sitt medlemskap behöver ej fylla i anmälningsformuläret igen – svara bara på den epost du får om medlemskapet)

Vi har tre medlemstyper:

  • Studentmedlemmar är inskrivna studenter på Linköpings universitet (LiU).
  • Seniormedlemmar är f.d. studentmedlemmar som avslutat sina studier vid LiU.
  • Stödmedlemmar är övriga utan anknytning till LiU som vill stödja Wermlands Nation.

Under vårterminen 2018 har vi gratis medlemskap för alla medlemstyper. (Skälet till detta framgår här)
Medlemskapet gäller ett år från och med det datum du anmält dig.

Varför bli medlem?

  • Reducerat pris på våra evenemang
  • Enklare aktiviteter är helt gratis för medlemmar
  • Generellt gäller att alla aktiviteter är 20 kr dyrare för icke medlemmar
  • Vissa erbjudanden och inbjudningar gäller endast för medlemmar, t.ex. möjlighet att resa till våra vännationer
  • Chans att engagera sig och på det sättet få förtur till resorna till våra vännationer.
  • Seniormedlemmar kan bjudas in till särskilda träffar/middagar som anordnas i Linköping eller andra städer där seniormedlemmar numera bor.

Självklart har alla student- och seniormedlemmar rösträtt på våra årsmöten (Landskap) och andra möjligheter att vara med och påverka nationen. Detta gäller dock inte stödmedlemmar.
Vi vill poängtera att medlemskap inte innebär något åtagande eller förväntan på aktivitet i nationen. Man kan vara helt passiv medlem och bara se medlemskapet som ett stöd om man så vill.

Om anmälningsformuläret inte skulle fungera eller om du inte får någon bekräftelse inom några dagar, skicka e-post till medlemsansvarig.

Välkommen!