Vännationer

Wermlands Nation har ett flertal vännationer och kontaktnationer vid andra nordiska universitet. Med dessa nationer har vi olika typer av utbyten för att utveckla samarbetet mellan studenterna i olika städer och bibehålla den nordiska studenttraditionen. Det är vanligt att vännationerna besöker varandra på sina respektive större arrangemang (årsfest och dylikt). Detta kallas ”stipperesor” och är väldigt roligt och givande för aktiva i nationen.

Vi räknar även Västgöta Nation här i Linköping som en vännation, som vi har samarbeten och utbyte med på hemmaplan.

Vill du besöka någon av våra vännationer? Läs då vår separata sida om vännationsresor under 2017/18.
Resorna är i princip öppna för alla medlemmar, men vi brukar prioritera platserna till de som hjälper till i nationen eller som är beredda att engagera sig framöver (läs mer här).

Vännationer

Vännationer är föreningar vi har officiella vännationsavtal med.

Kontaktnationer

Kontaktnationer är övriga föreningar vi har utbyte med.

Artikel om Erik Elinder och vännationerna

I vår gamla nationstidning WNT finns en artikel som beskriver bakgrunden till vår krets av vännationer, en man som heter Erik Elinder, och lite om varje vännation. Här kan du läsa artikeln i PDF-format.