Wermlands Sommarhelg 23-24 maj

(English version below)

Välkommen till Wermlands Sommarhelg – lördag-söndag 23-24 maj!
Ta nu sista chansen för terminen att träffa Wermlands-folk och upptäcka nationen! Lördag eftermiddag kan du tillbringa med oss på Vallavägen 10, en trevlig ”uppvärmning” inför lördagkvällen, då du kanske har egna planer.
Aktiviteterna på lördag är öppna för alla studenter, man behöver inte vara medlem.
Till yogan och grillfesten behöver du anmäla dig senast på fredag 22 maj, använd detta web-formulär.

yoga_wn

YOGA, lördag 23 maj kl. 14.30

Gratis yogapass med indisk instruktör! Passet börjar 14.30 i sporthallen i Irrblosset på Vallavägen 10 och håller på ca 1 timme. Var på plats och ombytt i tid, och ta med eget sittunderlag.
Mer info om yogan hittar du här, och anmälan sker via detta web-formulär.

grillning

GRILLFEST, lördag 23 maj kl. 16

Kom förbi och grilla med oss! För endast 20 kr får du 2 grillkorvar med bröd och en sommardrink med vin, plus trevligt sällskap förstås! Det är helt okej att själv ta med något mer att grilla eller dricka, om man så vill. Ett vegetariskt alternativ kommer att finnas, men har du allergier eller annan specialdiet bör du själv ta med dig lämplig mat.
Platsen är vid Irrblosset på Vallavägen 10, vi ockuperar lämplig grillplats. Klädseln är helt valfri, du kan komma direkt från yogan om du så vill. Anmälan sker via detta web-formulär (samma som för yogan). Om du är osäker på om du kan vara med, anmäl dig ändå men ange att du inte vill ha mat (då får du ta med dig egen mat och dryck).

bastare

BASTU, lördag 23 maj kl. 18-20

Efter yogan och grillfesten har vi bokat en bastu (med dusch) för de som vill varva ner, eller ”värma upp” inför kvällens fortsättning. Adressen är fortfarande Vallavägen 10, så du behöver inte flytta på dig.

beers2

PUB, söndag 24 maj kl. 17

Vi avslutar Sommarhelgen med en pub, som hålls i anslutning till nationens ”Landskap” (årsmöte). För att vara med på puben ska du också gå på Landskapet. Om du inte är medlem så kan du bli det på plats, då får du också möjlighet att påverka nationen inför nästa läsår! Notera att vi inte erbjuder någon mat till puben.
Mer info om Landskapet hittar du här.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

P.S. Skulle det nu inte vara ”sommar” till helgen så får vi tänka på Sola’ i Karlsta’ :-)

sommarhelg4

Summer Weekend – information in English

Welcome to Wermlands’ Summer Weekend – Saturday-Sunday May 23-24!
Take the last chance this semester to meet Wermland people and discover the nation! You can spend Saturday afternoon with us at Vallavägen 10, a nice ”warm-up” for the evening when you might have other plans.
The events on Saturday are open for all students, no membership required.
For the Yoga and BBQ party you need to register by Friday May 22, using this web form.

YOGA, Saturday May 23 at 14.30

Free yoga session with an instructor from India! The session starts at 14.30 in the Irrblosset sport hall at Vallavägen 10 and lasts for about 1 hour. Be there on time in suitable clothes, and bring a pad or mat to sit on.
More info about the Yoga can be found here, and registration is done using this web form.

BBQ PARTY, Saturday May 23 at 16.00

Come by and join us for a barbeque! For a mere SEK 20 you’ll get two BBQ sausages with bread and a summer drink with wine, apart from the nice company! It’s perfectly OK to bring something more to barbeque or drink, if you so wish. A vegetarian alternative will be available, but if you have allergies or another special diet you should bring your own food.
We will be at Irrblosset at Vallavägen 10, occupying one of the grills. You can dress any way you want; you can come straight from the Yoga if you so wish. Registration is done using this web form (the same as for the Yoga). If you’re not sure you can attend, register anyway but specify that you don’t want food (then you have to bring your own food and drinks).

SAUNA, Saturday May 23 between 18.00 and 20.00

After the Yoga and the BBQ party we have booked a sauna (with showers) for those who wish to wind down, or ”warm up” for the rest of the evening. The address is still Vallavägen 10, so you don’t have to move.

PUB, Sunday May 24 at 17.00

We end the Summer Weekend with a pub, in close proximity to the nation’s ”Landskap” (annual meeting). To join the pub you also need to attend the meeting. If you’re not yet a member, you can become one at the meeting, giving you the possibility to influence the nation for the next academic year! Please note that we don’t offer any food at the pub.
Nore info on the Landskap can be found here..

YOU’RE MOST WELCOME!